ఫొటోస్: అమీషా పటేల్ లేటెస్ట్ ఫొటోస్

అమీషా పటేల్ (1)

Picture 1 of 2

             See More Gallery: హాట్ ఫొటోస్: నైనా గంగూలీ ఫోటో షూట్

                                             ఫొటోస్: శ్రియ శరన్ ఫన్ టైం విత్ హర్ ఫ్రెండ్స్

                                             ఫొటోస్: పడి పడి లేచే మనసు మేకింగ్ పిక్స్