ఫోటోలు: ఇషా అంబానీ పెళ్లి కి సందడి చేస్తున్నా బాలీవుడ్ యాక్టర్స్

బాలీవుడ్ యాక్టర్స్ (1)

Picture 1 of 15

            See More Gallery: ఇషా అంబానీ పెళ్లి కి వచ్చిన ప్రియాంక చోప్రా-నిక్ జానస్

                                              ఇషా అంబానీ పెళ్లి కి వచ్చిన సల్మాన్ ఖాన్-కత్రినా కైఫ్