హాట్ ఫోటోలు: ఇషా గుప్తా

 

ఇషా గుప్తా (1)

Picture 1 of 3

              See More Gallery: ఫోటోలు: అంతరిక్షం ప్రెస్ మీట్

                                                హాట్ ఫోటోలు: అమీషా పటేల్

                                                  న్యూ ఫోటోలు: రాశి ఖన్నా