ఫోటోలు: జక్క్యూలిన్ ఫెర్నాండేజ్ పొసెస్ పీకాక్

జక్క్యూలిన్ ఫెర్నాండేజ్ (1)

Picture 1 of 7

             See More Gallery: ఫోటోలు: రాశి ఖన్నా బిగ్ సి ప్రారంభం

                                              ఫోటోలు: అలియా భట్ క్రిస్మస్ ఫోటోలు

                                               హాట్ ఫోటోలు: సోనాక్షి సిన్హా