ఫోటోలు: ప్రియాంక చోప్రా-నిక్ జానస్ రిసెప్షన్

Priyanka Chopra and Nick Janos (2)

Picture 1 of 13

             See More Gallery: కొత్త ఫోటోలు: అనుమప పరమేశ్వరన్

                                             ఫోటోలు: అంతరిక్షం సినిమా నేడే విడుదల

                                              ఫోటోలు: పడి పడి లేచే మనసు సినిమా నేడే విడుదల