ఫోటోలు: ఇషా అంబానీ పెళ్లి లో సైఫ్ అలీ ఖాన్-కరీనా కపూర్

సైఫ్ అలీ ఖాన్-కరీనా కపూర్ (1)

Picture 1 of 5

          See More Gallery: ఇషా అంబానీ పెళ్లి లో ప్రియాంక చోప్రా-నిక్ జానస్

                                         ఫోటోలు: ప్రియాంక జవాల్కర్ సలోన్ ప్రారంభోత్సవం ఫోటోలు