శ్రీదేవి మృతిపై ఎట్టకేలకు నోరువిప్పిన బోనీ కపూర్ !

శ్రీదేవి మృతిపై ఎట్టకేలకు నోరువిప్పిన బోనీ కపూర్ :