ఫోటోలు: జూ.ఎన్ టి ఆర్ వోట్ వేసిన ఫోటోలు

జూ.ఎన్ టి ఆర్ (1)

Picture 1 of 4

           See More Gallery: ఫోటోలు: లావణ్య త్రిపాఠి కొత్త ఫోటోలు

                                       రామ్ చరణ్-ఉపాసన వోట్ వేసిన ఫోటోలు