ఫోటోలు: ఇషా అంబానీ వివాహం లో సల్మాన్ ఖాన్

సల్మాన్ ఖాన్ (1)

Picture 1 of 5

           See More Gallery: ఇషా అంబానీ వివాహం లో రణ్వీర్ సింగ్-దీపికా పదుకొనె

                                         ఫోటోలు: ఇషా అంబానీ వివాహం లో షారుఖ్ ఖాన్