కొత్త ఫోటోలు: సారా అలీ ఖాన్

Sara Ali Khan (1)

Picture 1 of 7

            See More Gallery: కొత్త ఫోటోలు: కైరా అద్వాని

                                               న్యూ ఫొటోస్: మెహ్రీన్ పిర్జాడ

                                               న్యూ ఫొటోస్: తమన్నాభాటియా