ఫొటోస్: ప్రియాంక చోప్రా అండ్ నిక్ జానస్ టు అరైవ్ ఇన్ జోధాపూర్ ఫర్ థేయిర్ వెడ్డింగ్

ప్రియాంక చోప్రా అండ్ నిక్ జానస్ (1)

Picture 1 of 6

           See More Gallery:రణ్వీర్ సింగ్ అండ్ దీపికా పదుకొనె వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్

                                            ప్రియాంక చోప్రా,నిక్ జానస్ అల్ సెట్ ఫర్ థేయిర్ వెడ్డింగ్

                                             ఫొటోస్: టాక్సీవాలా టీం మీట్స్ చిరంజీవి