ఫొటోస్: రణ్వీర్ సింగ్ అండ్ దీపికా పదుకొనె కొత్త ఫొటోస్

రణ్వీర్ సింగ్ అండ్ దీపికా పదుకొనె (1)

Picture 1 of 8

            See More Gallery: ఫొటోస్: రష్మీ గౌతమ్ కొత్త ఫొటోస్

                                            ఫొటోస్: సమంత అక్కినేని స్ట్రైకింగ్ ఫొటోస్

                                             ఫొటోస్: పాయల్ రాజ్ పుత్ న్యూ పిక్స్