ఫొటోస్: పడి పడి లేచే మనసు మూవీ మేకింగ్ పిక్స్

పడి పడి లేచే మనసు (1)

Picture 1 of 3

           See More Gallery: ఫొటోస్: అల్లు అర్హ బర్తడే ఫొటోస్

                                        ఫొటోస్: ప్రియాంక చోప్రా ఫ్యాబులస్ ఫొటోస్

                                        ఫొటోస్: రణ్వీర్ – దీపికా అర్రేవ్ బ్యాక్ ఇన్ ముంబై