రేవంత్ అరెస్ట్ పై ఉత్తమ్ గరం…. అందుకు గాను కోర్టులో పిటిషన్…!